Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [44 / 62] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi, w których cena jest określona aktem normatywnym – interpretacja MF

W przypadku, w którym wynagrodzenie określone w umowie ma charakter regulowany normami prawnymi, niedającymi podatnikowi dowolności w jego kształtowaniu, nie ma potrzeby prowadzenia dokumentacji podatkowej dla tej transakcji. W takim wypadku bowiem ceny są stosowane bez rozróżnienia na to, czy odbiorcą jest podmiot powiązany czy