Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [51 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy można zaliczyć do kosztów odszkodowanie zapłacone w związku ze szkodą majątkową kontrahenta

PROBLEM Na skutek ujawnionych wad i usterek produkowanych przez Przedsiębiorcę urządzeń kontrahent (firma A.) zgłosił mu oficjalną reklamację. Firma A. nabyte od Przedsiębiorcy urządzenia sprzedała firmie X., u której wystąpiły usterki i która reklamowała je w firmie A. We wrześniu 2018 r. doszło do zawarcia ugody