Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [52 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Nie wszystkie odsetki od wypłaconych odszkodowań są zwolnione z PIT - wyrok NSA

Odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania zasądzonego przez sąd nie są objęte zwolnieniem podatkowym przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 3b updof - wyrok NSA z 24 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 17/18.