Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [42 / 62] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak stosować przepisy o limicie transakcji gotówkowych przy umowach zawartych na czas nieokreślony

PROBLEM Spółka z o.o. korzysta z lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. W umowie nie została określona całkowita wartość transakcji. Zobowiązania z tytułu najmu regulowane są gotówką w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wartość transakcji ustalana jest w odniesieniu do poszczególnych