Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [47 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy zwrot nadpłaconych składek na ZUS jest przychodem pracownika – interpretacja MF

Pracownik, który otrzymał zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Do tego przychodu nie zalicza natomiast zwróconych mu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.