Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [48 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy ulepszenie środka trwałego pozwala na zmianę metody amortyzacji

PROBLEM W 2017 r. podatnik nabył stary budynek produkcyjny. Wprowadził go do ewidencji środków trwałych i rozpoczął jego amortyzację ze stawką 2,5%. Cały czas w budynku trwa produkcja, ale jednocześnie podatnik inwestuje w remonty i ulepszenia tego budynku. Koszty ulepszeń zwiększają wartość początkową budynku, ale okres