Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [43 / 62] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Moment poniesienia wydatków uprawniających do zwolnienia z CIT z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE - wyrok NSA

Wydatki na inwestycje na terenie SSE mogą stanowić podstawę zwolnienia z CIT już od daty, na jaką zarachowano je w księgach rachunkowych zgodnie z metodą memoriałową - wyrok WSA we Wrocławiu z 10 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1925/15, i wyrok NSA z 26 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 1867/16. Stan faktyczny Spółka z o.o.,