Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [59 / 62] >

Inne podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości od tablicy reklamowej - wyrok NSA

Typowy nośnik reklamowy (tablica reklamowa) posadowiony na gruncie (wolnostojący) jest budowlą. Organy podatkowe i sądy administracyjne uznają, że są one trwale związane z gruntem, nawet jeśli nie mają fundamentu. Odpowiednio tablice reklamowe stanowiące budowle podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości - wyrok NSA z 7