Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [56 / 62] >

ZUS

Jak zmieniło się zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do ustalenia wysokości świadczeń emerytalno-rentowych

Na swojej stronie internetowej ZUS udostępnił nowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7, który zastąpił poprzednio obowiązujące zaświadczenie ZUS Rp-7. Nowe zaświadczenie ERP-7 zostało dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów, jest bardziej czytelne od poprzedniego i zawiera obszerne wyjaśnienia dotyczące wypełniania poszczególnych jego części, a także przykłady prawidłowego wykazywania składników wynagrodzenia i innych świadczeń uwzględnianych w podstawie wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury czy kapitału początkowego.