Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [37 / 62] >

Rachunkowość

Jak wycenić i ująć w księgach rachunkowych rozwiązanie lokaty walutowej

PROBLEM Spółka założyła terminową lokatę walutową ze środków zgromadzonych na rachunku walutowym. Zgodnie z umową po upływie terminu lokaty środki pieniężne trafią z powrotem na rachunek walutowy wraz z ustalonymi odsetkami. Jak wycenić i ująć w księgach rachunkowych wpływ środków pieniężnych w wyniku zamknięcia