Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [38 / 62] >

Rachunkowość

Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

PROBLEM Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70