Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [62 / 62] >

Ordynacja podatkowa

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu przedawnienia z powołaniem na przepis jest skuteczne - uchwała NSA

W zawiadomieniu o zawieszeniu biegu przedawnienia, sporządzanym na podstawie art. 70c O.p., wystarczy - jako podanie przyczyny zawieszenia - wskazanie odpowiedniego przepisu. Takie zawiadomienie skutecznie zawiesza termin przedawnienia zobowiązania podatkowego (uchwała NSA z 18 czerwca 2018 r., sygn. akt I FPS 1/18).