Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [5 / 62] >

Aktualności

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zmiany

15 września 2018 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepisy rozporządzenia w znowelizowanym brzmieniu mają zastosowanie do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r. Minister Finansów uznał, że z miany przepisów rozporządzenia