Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [9 / 62] >

Aktualności

Zaniechanie poboru podatku w ramach umów offsetowych

Od 29 września 2018 r. obowiązuje zaniechanie poboru podatku PIT i CIT od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu: 1) nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych