Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [13 / 62] >

Aktualności

Opodatkowanie gruntów zajętych na infrastrukturę przesyłową

Grunty zajęte na infrastrukturę przesyłową należącą do przedsiębiorstw przesyłowych, ale niebędące własnością tych przedsiębiorstw, od 1 stycznia 2019 r. zostaną wyłączone z definicji gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym nie będzie wobec tych gruntów stosowana najwyższa stawka podatku