Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [15 / 62] >

Aktualności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie z mocy prawa przekształcone w prawo własności tych gruntów. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.