Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [40 / 57] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Koszty podatkowe w związku z wydaniem towarów w celu uregulowania zobowiązań – interpretacja MF

Podatnicy są uprawnieni do rozpoznania kosztów podatkowych w związku z wydaniem towarów w celu uregulowania swoich zobowiązań, w tym z tytułu kar umownych. Podatnicy rozpoznają tu koszty podatkowe analogicznie jak w przypadku sprzedaży takich towarów. Takie korzystne dla podatników stanowisko zajął Dyrektor Krajowej