Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [42 / 57] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy zadośćuczynienia wypłacone na skutek błędów lekarskich mogą być zaliczane do kosztów podatkowych

PROBLEM Były pacjent wystąpił przeciwko szpitalowi z pozwem o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę będącą skutkiem błędu w leczeniu. Szpital przegrał sprawę sądową w I oraz w II instancji, w związku z czym został zobowiązany do wypłaty na rzecz powoda (pacjenta) zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrotu powodowi