Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [39 / 57] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych usług niematerialnych ma zastosowanie do usług szkoleniowych nabywanych od podmiotów powiązanych

PROBLEM Spółka z o.o. w celu zapewnienia stosownych kwalifikacji swoim pracownikom i współpracownikom zamierza nabywać różnorodne usługi szkoleniowe na podstawie umowy, np. o świadczenie usług lub umowy o dzieło od podmiotów powiązanych. Usługi szkoleniowe mogą obejmować szkolenia dla pracowników/współpracowników Spółki w