Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [41 / 57] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy dokonać korekty wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych w związku ze zmianą umowy o usługi budowlane

PROBLEM Spółka z o.o. zawarła w firmą X (Wykonawca) umowę o wykonanie instalacji, która stanowić będzie dla Spółki (wytworzony we własnym zakresie) środek trwały. Umowa, obok końcowego terminu zakończenia prac, przewidywała również terminy pośrednie wykonania świadczonej usługi. W przypadku niedochowania tych terminów