Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [47 / 57] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy wycofanie nieruchomości ze spółki i przekazanie jej na cele osobiste wspólników skutkuje powstaniem przychodu opodatkowanego PIT

PROBLEM Prowadzę działalność jako wspólnik Spółki jawnej. Wraz z pozostałymi wspólnikami zamierzamy wycofać ze spółki zabudowaną nieruchomość będącą środkiem trwałym, przeznaczając ją na nasze cele osobiste. Wspólnicy staną się współwłaścicielami tej nieruchomości w części odpowiadającej posiadanym udziałom