Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [33 / 57] >

Rachunkowość

BILANS 2018. Jak w rachunku zysków i strat wykazać wynik na sprzedaży wielu środków trwałych

PROBLEM Jednostka w ciągu roku obrotowego sprzedała kilka środków trwałych. Poszczególne transakcje przynosiły różny efekt ekonomiczny (raz była to strata innym razem zysk). Czy w rachunku zysków i strat mamy wykazać oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się stratą oraz oddzielnie wynik na