Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [49 / 57] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zwolnienie z czesnego przychodem dla zatrudnionego przez szkołę pracownika - wyrok NSA

Jeżeli szkoła zwalnia z czesnego za uczęszczanie do szkoły dzieci zatrudnionych w niej nauczycieli, to nauczyciele ci - niezależnie od formy zatrudnienia w szkole - otrzymują przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia - wyrok NSA z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2161/16.