Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [34 / 57] >

Rachunkowość

BILANS 2018. Czy można rozwiązać dwuletnią umowę o badanie sprawozdania w sytuacji ustania obowiązku badania

PROBLEM Spółka zawarła w 2017 r. pierwszą umowę o badanie sprawozdania finansowego na wymagany minimalny dwuletni okres. Umowa przewidywała badanie sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 r. Obecnie Spółka nie spełnia warunków zawartych w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości. Tym samym nie ma obowiązku poddawania badaniu