Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [36 / 57] >

Rachunkowość

Kiedy rozpocząć i zakończyć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

PROBLEM Spółka amortyzuje środki trwałe od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Ostatnia rata amortyzacji naliczana jest również za miesiąc, w którym środek trwały jest sprzedawany (chociażby był w tym miesiącu na stanie tylko jeden dzień). Czy postępowanie Spółki jest