Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [37 / 57] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Limit zwolnienia strefowego w sytuacji dwóch zezwoleń - wyrok NSA

Jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie dwóch zezwoleń, to limit zwolnienia z CIT należy ustalać łącznie na podstawie wielkości wynikających z obu zezwoleń - wyrok NSA z 14 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 2233/16). Stan faktyczny Spółka prowadzi działalność na terenie