Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [54 / 57] >

Inne podatki i opłaty

Produkowanie filmów i nagrań wideo nie uprawnia do obniżonych stawek podatku od nieruchomości - wyrok NSA

Firma, której działalność w zakresie kultury ogranicza się do produkcji filmów, powinna stosować stawkę podatku od nieruchomości związaną z działalnością gospodarczą - wyrok NSA z 14 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 2210/16). Stan faktyczny Spółka zajmująca się produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,