Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [43 / 57] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym osiągają przychód z tytułu otrzymywania od pracodawcy gotowych posiłków

PROBLEM Od października 2018 r. zapewniamy pracownikom zatrudnionym w systemie zmianowym posiłki gotowe do spożycia. Nie mamy ustawowego obowiązku zapewniania takich posiłków. Wszystkie dania wydawane są przez automat, a pracownicy mogą korzystać z nich w ramach przyznanego im limitu kwotowego. Czy po stronie pracowników powstaje z