Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [15 / 57] >

O tym musisz wiedzieć!

Zmiany 2019. Planowane uproszczenia w rachunkowości od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. - to data planowanego wejścia w życie wielu korzystnych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt przewiduje m.in rozszerzenie katalogu jednostek mikro i małych, jak również częściowe zbliżenie rachunkowości do przepisów podatkowych (np. w zakresie amortyzacji i leasingu). Przedstawiamy tabelaryczny przegląd proponowanych rozwiązań. Będą one miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.