Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [34 / 56] >

Rachunkowość

Konwersja pożyczki na udziały w kapitale zakładowym

W spółkach kapitałowych zdarza się, że wspólnik (osoba fizyczna) po udzieleniu spółce oprocentowanej pożyczki decyduje, że nie chce zwrotu pożyczki i należnych odsetek, a przysługującą mu z tego tytułu wierzytelność chce zamienić na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie umowy kompensacyjnej i podjęcie przez wspólników uchwały w sprawie konwersji wierzytelności pożyczkowej na kapitał. W niniejszym materiale przedstawiamy, jak rozliczyć podatkowo i zaksięgować tę operację gospodarczą