Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [12 / 57] >

O tym musisz wiedzieć!

Kolejne ułatwienia dla podatników prowadzących pkpir

Od 1 stycznia 2018 r. z przepisów ustawy o PIT usunięto regulacje nakładające na podatników obowiązek składania zawiadomień o prowadzeniu pkpir oraz o powierzeniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu. Nie zostało to jednak uwzględnione w przepisach rozporządzenia w sprawie pkpir, z których nadal wynikał obowiązek składania takich zawiadomień. W związku z tym podatnicy nie wiedzieli, jak powinni w tej kwestii postępować. Ostatnia nowelizacja przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir nie pozostawia już żadnych wątpliwości, że nie mają oni obowiązku składania tego rodzaju zawiadomień. To tylko jedno z kilku wprowadzonych przez nią udogodnień dla przedsiębiorców, które przedstawiamy w niniejszej publikacji