Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [57 / 57] >

Ordynacja podatkowa

Kontrolowany podatnik powinien zapewnić przeprowadzającym kontrolę środki ochrony wymagane przez bhp - wyrok NSA

Podatnik ma obowiązek przydzielić środki ochrony indywidualnej pracownikom aparatu skarbowego przeprowadzającym kontrolę, jeśli sytuacja wymaga używania tych środków (wyrok NSA 18 lipca 2018 r. sygn. akt I FSK 874/18).