Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [25 / 57] >

VAT

Można odliczyć VAT od usług prawniczych nabytych w trakcie zawieszenia działalności - wyrok NSA

Podatnik ma prawo odliczyć VAT od usług prawniczych nabywanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, a dotyczących zdarzeń gospodarczych sprzed zawieszenia działalności (wyrok NSA z 31 sierpnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1370/16).