Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [27 / 57] >

VAT

Czy można wystawiać refaktury przed nabyciem odsprzedawanych mediów

PROBLEM Od jakiegoś czasu wynajmujemy pomieszczenia. Wynajmujący refakturuje na Spółkę koszty zużytej energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody i ścieków. Faktury są z datą wystawienia oraz datą zakończenia dostawy zawsze na ostatni dzień miesiąca, np. 30.09.2018 r. Sami fakturę otrzymują z datą zakończenia usługi