Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [12 / 56] >

O tym musisz wiedzieć!

Zlecenia przy uldze na start i działalności nierejestrowej a składki ZUS

Umowy cywilnoprawne zawierane z osobami korzystającymi z ulgi na start i wykonywane w ramach ich działalności gospodarczej nie podlegają oskładkowaniu. A zatem zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start. Inaczej natomiast wygląda sytuacja osób prowadzących działalność nierejestrową. Osoby te nie muszą rejestrować działalności w CEIDG, w związku z tym zawierane z nimi umowy cywilnoprawne podlegają ozusowaniu na zasadach ogólnych.