Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [53 / 57] >

Kadry i płace

Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe za czas urlopów związanych z rodzicielstwem

PROBLEM Spółka prawa handlowego zamierza zaoferować zatrudnionym pracownikom karnety na zajęcia sportowe (uprawniające do bezpłatnego korzystania np. z basenu czy siłowni), których zakup w całości ma być pokrywany ze środków obrotowych. Uprawnienie do otrzymania karnetów będą posiadały również osoby przebywające na urlopach