Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [54 / 56] >

Kadry i płace

Jak ustalić wymiar i obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w przypadku śmierci opiekuna prawnego pracownika młodocianego

PROBLEM Zmarł dziadek jednej z naszych młodocianych pracownic. Dziadek był jej opiekunem prawnym. Ile urlopu okolicznościowego przysługuje małoletniej pracownicy z tego tytułu i jak obliczyć wynagrodzenie za ten czas? Pracownica jest w trakcie III roku nauki, otrzymuje wynagrodzenie minimalne przewidziane dla młodocianych i