Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [56 / 57] >

Ordynacja podatkowa

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.