Monitor Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-05

dodaj do notatnika < [50 / 57] >

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Kiedy wykazać przychód w pkpir przy usłudze rozliczanej etapami

PROBLEM Firma zajmuje się regeneracją narzędzi metalurgicznych do maszyn produkcyjnych. W podpisanej umowie z zamawiającym podana jest cała wartość usługi z podziałem na płatność w transzach: pierwsza przeznaczona jest na materiały, druga płatna po otrzymaniu przez nabywcę narzędzi na podstawie protokołu przekazania z