Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [37 / 56] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez spółkę prowadzącą działalność rolniczą i pozarolniczą – interpretacja MF

Do ustalenia limitu 2 mln euro przychodów i kosztów, od którego powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, należy również zaliczyć uzyskane przychody i koszty z działalności rolniczej. Nie ma tu znaczenia, że dochód z działalności rolniczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Takie niekorzystne