Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [46 / 56] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy można wstecz naliczyć amortyzację od darowanego środka trwałego

PROBLEM Klientka mojego biura rachunkowego - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - posiada budynek magazynowy. Nabyła go w drodze darowizny od ojca 7 lat temu. Darowizna ta była zwolniona od podatku od spadków i darowizn. Budynek ten wynajmuje firmie w ramach prywatnego najmu. Prywatny najem rozlicza na zasadach