Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [39 / 56] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak rozliczać przychody i straty z kontraktów hedgingowych

PROBLEM Spółka z o.o. (polski rezydent podatkowy) w ramach działalności gospodarczej m.in. zawiera kontrakty hedgingowe, z których uzyskuje przychody i ponosi koszty finansowe. Transakcje hedgingowe (opcje) polegają na zabezpieczeniu kursu waluty - zabezpieczają kluczowe dla działalności Spółki transakcje, w tym: zakup surowców,