Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [25 / 56] >

Raport Monitora Księgowego

BILANS 2018. Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego – aktywa bilansu

Przełom roku to czas, gdy większość jednostek przygotowuje się do sporządzania sprawozdania finansowego. Programy finansowo-księgowe generują takie sprawozdania finansowe zazwyczaj za przyciśnięciem jednego klawisza. Wygenerowane automatycznie sprawozdanie finansowe jest jednak często obarczone błędami. Dlatego przedstawione w nim informacje (dane) powinny zostać zweryfikowane przez służby księgowe w taki sposób, by można było stwierdzić, że rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową danej jednostki. Niniejszy materiał rozpoczyna cykl artykułów, w których zwracamy uwagę, w jakich pozycjach sprawozdania błędy występują najczęściej, a także w jaki sposób te pozycje zweryfikować, aby dane wykazane w sprawozdaniu były poprawne. Zaczynamy od aktywów bilansu.