Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [27 / 56] >

VAT

Czy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez małżonków można zmienić osobę rozliczającą VAT

PROBLEM Czytelnik wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne, które jest wspólną własnością. Oprócz gospodarstwa rolnego ani Czytelnik, ani jego żona nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na dzień dzisiejszy podatnikiem VAT czynnym jest Czytelnik. To on wystawia faktury