Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [36 / 56] >

Rachunkowość

BILANS 2018. Gdzie w bilansie wykazać środki pieniężne z rachunku VAT

PROBLEM W wyniku wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności posiadamy środki zgromadzone na rachunku VAT. Ponieważ dysponowanie tymi środkami jest ograniczone, czy powinny być one wykazywane na dzień bilansowy jak pozycja najbardziej „płynna”, tj. w poz. „środki pieniężne w kasie i na rachunkach”, czy raczej jako „inne