Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [24 / 56] >

O to pytają księgowi

Jakie koszty uzyskania przychodu nalicza się od wynagrodzenia członka rady nadzorczej

Podatnik został członkiem rady nadzorczej w spółce. Będzie z tego tytułu otrzymywał przychody kwalifikowane jako działalność wykonywana osobiście. Czy w tej sytuacji można mu naliczać zryczałtowane 20-procentowe koszty uzyskania przychodu?