Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [19 / 56] >

O tym musisz wiedzieć!

Rezygnacja z bilansowej metody ustalania różnic kursowych do 31 grudnia 2018 r.

Jednostki, które poczynając od 1 stycznia 2019 r., zamierzają zrezygnować ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych, powinny zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 31 grudnia 2018 r. Jeżeli tego nie zrobią lub złożą takie zawiadomienie po terminie, rezygnacja będzie bezskuteczna. Ustawodawca przewiduje co prawda zmiany w zakresie terminów zawiadamiania o rezygnacji ze stosowania metody bilansowej, ale będą one miały zastosowanie dopiero, gdy rezygnacja ze stosowania tej metody „wypada” od 2020 r.