Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [53 / 56] >

Kadry i płace

Jak należy ustalić dodatek za pracę w nocy

PROBLEM Wypłacamy dodatek za pracę w nocy. W regulaminie mamy zapis, że dodatek wynosi 10% stawki godzinowej obliczonej od płacy zasadniczej, nie mniej niż 20% stawki godzinowej obliczonej od płacy minimalnej ogłoszonej na dany rok. Czy możemy tak naliczać dodatek? Czy dodatek za pracę w nocy powinien być naliczany pracownikom od