Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 56] >

Aktualności

Uproszczona ewidencja organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń JST

Od 28 października 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające: sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „uproszczoną ewidencją”, przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych,