Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [7 / 56] >

Aktualności

„Erasmus+” – zaniechanie poboru podatku

Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” przez osoby fizyczne: 1) na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit.